• Gwarancje

  Gwarancja bankowa zapewnia beneficjentowi dostęp do określonej kwoty, gdy strona umowy nie dotrzyma ustalonych warunków transakcji, umowy lub zamówienia. Skorzystaj z usług banku w wystawianiu lub obsłudze gwarancji, by zapewnić sobie finansowe bezpieczeństwo i najwyższe standardy obsługi.

  Rodzaje gwarancji bankowych:

  • Gwarancje przetargowe
   Zwykle wykorzystywane do zabezpieczania przetargów, także w handlu międzynarodowym. Zapewniają beneficjentowi pokrycie finansowe, w sytuacji, gdy zleceniodawca nie wypełni warunków oferty.Gwarancje Przetargowe są składane najczęściej łącznie z innymi wymaganymi dokumentami. Zachowują ważność przez okres przetargu plus okres karencji, umożliwiający beneficjentowi zgłoszenie roszczenia.
  • Gwarancje dobrego wykonania kontraktu
   Najbardziej popularna forma gwarancji, wykorzystywana w różnych sytuacjach. Zwykle wymagana w momencie zawarcia kontraktu, trwa do jego zakończenia plus okres karencji, pozwalający beneficjentowi na zgłoszenie roszczenia w przypadku niedopełnienia warunków kontraktu.
  • Gwarancja zwrotu zaliczki
   Wykorzystywana w przypadku, gdy wykonawca otrzymuje zaliczkę akonto realizacji kontraktu. Beneficjent gwarancji może odzyskać zaliczkowaną kwotę lub jej część, gdy wykonawca nie dotrzyma warunków kontraktu. Możliwe są proporcjonalne obniżki kwoty gwarancji pod warunkiem okazania określonych dokumentów lub w ustalonych terminach. Czas trwania gwarancji zależy od warunków kontraktu, ale najczęściej gwarancja obowiązuje do przewidywanej daty zakończenia kontraktu plus okres karencji pozwalający na zgłoszenie roszczenia w przypadku niedopełnienia jego warunków.
  • Gwarancja płatności
   Zapewnia bezpieczeństwo finansowe beneficjentowi gwarancji, gdy zleceniodawca nie dokona płatności za dostarczone towary lub usługi. Tego typu gwarancje obowiązują do daty ostatecznej płatności plus okres karencji pozwalający na zgłoszenie roszczenia w przypadku braku płatności.

  Najważniejsze cechy i korzyści:

  • Gwarancja to transakcja odrębna od kontraktu, którego dotyczy
  • bank działa jako gwarant i nie jest związany kontraktem, którego dotyczy gwarancja
  • Treść gwarancji podlega negocjacjom pomiędzy zleceniodawcą (Tobą) a beneficjentem (Twoim Klientem).

   

 • Kursy walut

  Waluta Kupno Sprzedaż
 • Aktualności

  • 01

   wrzesień

   Indeks ISM-Manufacturing z USA wyniósł 56,3pkt. wobec oczekiwanych 53,6pkt. Jest to spore zaskoczenie i rynki zareagowały mocnymi wzrostami. Złotówka zyskała 1,5 grosza.

   więcej ›
  • 19

   sierpień

   Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytani wzrosła o +1,1% - oczekiwano +0,4%.

   więcej ›
  • 19

   sierpień

   Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła w USA do 500 tysiecy..... 

   więcej ›
   zobacz wszystkie
 • Nasi doradcy

  • Fachowa pomoc, szybka obsługa. Zapraszamy do kontaktu.

   więcej ›